Verkoopvoorwaarden


Juridische mededeling


Handelsnaam: Het Boerenerf bv/srl

Juridische vorm: BV/SRL

Adres: Sollenberg 3, 1656 Huizingen

E-mail: info@boerenerf.beer

BTW-nummer: BE0771959355

Activiteit onderhevig aan regelgeving: Voorwaarden opgesteld door het AFSCA.

Handelsregister & Rechtbank van Jurisdictie: Vlaams-Brabant


Artikel 2: Stappen voor het sluiten van het online contract


Authenticatie: De consument authenticeert zich al dan niet op de website. Het is niet verplicht om een

account aan te maken om de stappen van het online contract te volgen. Als de consument zich

authenticeert, wordt hij automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Bestellen: De consument wordt doorgestuurd naar de productpagina genaamd "Onze producten", waar hij

vrij kan kiezen voor welk product en voor welke hoeveelheid hij geleverd wil worden. Op de productpagina

heeft de consument de mogelijkheid om producten aan het winkelmandje toe te voegen en te controleren

welke producten zijn toegevoegd.

Wijziging en annulering van de bestelling: Zodra de consument naar de pagina "Mijn winkelmandje" gaat

door op het winkelmandje-pictogram te klikken, krijgt hij toegang tot de hoeveelheden en toegevoegde

producten. Voordat de consument overgaat tot betaling van de bestelling, kan hij beslissen om items uit de

bestelling te verwijderen en/of de hele bestelling te annuleren als hij ervan afziet om te bestellen.

Bevestiging van de bestelling: Wanneer de consument zijn winkelmandje bevestigt, bevestigt hij zijn

bestelling en kan hij het aankoopproces voltooien volgens de betalingsvoorwaarden die door "Boerenerf" zijn

vastgesteld.

Verzending van de bestelling: Keuze van de verzendmethoden en aanvaarding van de algemene

voorwaarden met betrekking tot de verkoopvoorwaarden.

Ontvangst van de bestelling: Bestelling wordt verzonden door de bezorger "DPD" en wordt door de

consument ontvangen met een ondertekende ontvangstbon.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

Prijzen zijn in EUR inclusief BTW. De prijzen zijn die welke op de website staan vermeld in elke

productbeschrijving, tenzij er sprake is van een overduidelijke fout.

Als Boerenerf ontdekt dat er een fout is gemaakt in de prijs van een besteld artikel, zal het de klant zo snel

mogelijk informeren en hem de mogelijkheid bieden om de bestelling te bevestigen tegen de juiste prijs of de

bestelling te annuleren. Als Boerenerf binnen acht (8) kalenderdagen geen antwoord van de klant ontvangt

met betrekking tot de aangeboden vervanging, zal Boerenerf de bestelling annuleren en het betaalde bedrag

terugbetalen.

De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden beschreven in artikel 6. De betalingsmethoden die op

de website worden aangeboden zijn;


(i) Bancontact

(ii) Visa

(iii) Mastercard

(iv) Maestro

(v) American Express

(vi) iDEAL


Artikel 6: Levering (termijn, methoden, kosten, geografisch gebied)


Levering:

De verzendkosten zijn gelijk aan de tarieven van DHL voor levering aan huis en afhaalpunt en zijn

afhankelijk van het gekozen land. De levertijden zijn "5" werkdagen na betaling en bevestiging van de

bestelling.


Artikel 7: Overdracht van eigendom en risico's


De overdracht van eigendom en risico's vindt plaats bij fysiek bezit van het product door de consument.


Artikel 8: Herroepingsrecht


U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen van het contract af te zien. De

herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de

vervoerder en aangeduid door u, fysiek bezit neemt van het goed.

[Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van Boerenerf, Sollenberg 3,

1654 Huizingen, info@boerenerf.bio

Uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per

post verzonden brief of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit

is niet verplicht. U kunt ook het modelherroepingsformulier invullen en verzenden (deze link moet worden

opgenomen in het "herroepingsformulier":

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf) of een andere

duidelijke verklaring op onze website [invullen met de url van de website. Als u van deze mogelijkheid

gebruik maakt, zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping op een duurzame drager

(bijvoorbeeld per e-mail) sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het

herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Effecten van herroeping

Bij herroeping van uw kant van dit contract zullen wij u de waarde van de bestelling zonder onnodige

vertraging terugbetalen en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn

gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde

betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft

ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten voor deze terugbetaling in rekening worden gebracht voor u.

U moet de goederen onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons informeert

over de herroeping van dit contract, aan ons terugsturen of overhandigen. De deadline is gehaald als u de

goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het

terugzenden van de goederen. Uw aansprakelijkheid is alleen van toepassing op de waardevermindering

van de goederen als gevolg van manipulaties anders dan die nodig zijn om de aard, kenmerken en werking

van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Goederen die snel bederven of vervallen, zoals levensmiddelen, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.


Artikel 9: Wettelijke garantie


1. De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de

specificaties vermeld in het aanbod, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de

bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst.

2. De wettelijke garantie is van toepassing indien er sprake is van non-conformiteit binnen twee jaar na

levering van het product.

3. U dient de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het gebrek en in ieder geval binnen een

termijn van twee maanden nadat u het gebrek heeft geconstateerd.

4. De garantie is niet van toepassing indien:

5. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of heeft laten repareren en/of

bewerken door derden;

6. De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig zijn

behandeld of in strijd zijn met de instructies van de fabrikant.

Artikel 10: Leeftijdsbeperking

Bestellingen zijn alleen toegestaan voor personen van 18 jaar of ouder. Indien bij levering blijkt dat de

bestelling is geplaatst of afgeleverd aan een persoon jonger dan 18 jaar, wordt de bestelling automatisch

geannuleerd. De kosten van deze annulering zijn voor rekening van de consument.


Artikel 11: Leeftijdsbeperking voor alcoholproducten


Bestellingen van alcoholproducten zijn alleen toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. Indien bij

levering blijkt dat de bestelling is geplaatst of afgeleverd aan een persoon jonger dan 18 of 21 jaar,

afhankelijk van de wet van het land waar de persoon zich in bevindt, wordt de bestelling automatisch

geannuleerd. De kosten van deze annulering zijn voor rekening van de consument.

Leveringen & Retouren

Leveringen & Retouren

We werken samen met DHL voor de verzending van onze pakketten. Ze leveren aan de volgende landen:

België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië,

Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen,

Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland

Levering:

Standaard leveringskosten bedragen €6,50 via "DPD" voor thuislevering en afhaalpunten in België, maar

kunnen variëren afhankelijk van het geselecteerde land. De leveringstijden zijn "5" werkdagen na betaling

van de bestelling en bevestiging daarvan.

Retouren:

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een derde anders dan de vervoerder en

door u aangewezen, fysiek bezit neemt van de goederen.

Om het recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen op Boerenerf, Sollenberg 3,

1654 Huizingen, info@boerenerf.beer

Uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract moet worden gedaan door middel van een

ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief of e-mail). U kunt het formulier voor


herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt ook het formulier voor herroeping invullen en

verzenden (u moet deze link integreren in het "herroepingsformulier": [link naar herroepingsformulier]) of een

andere ondubbelzinnige verklaring op onze website indienen [vul in met de URL van de website]. Als u deze

optie gebruikt, sturen wij u onverwijld een bevestiging van ontvangst van de herroeping op een duurzame

gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail).

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van

het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Wij accepteren geen retouren of ruilen vanwege de huidige voorschriften voor voedingsmiddelen. Retouren

zijn echter mogelijk op kosten van de consument voor niet-snel bederfelijke producten en in hun originele

verpakking.


Privacybeleid


ARTIKEL 1: PREAMBULE


Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van de website te informeren over:

– Hoe hun persoonlijke gegevens worden verzameld. Persoonlijke gegevens verwijzen naar alle informatie

die identificatie van een gebruiker mogelijk maakt. Hieronder kunnen vallen: hun namen en voornamen,

leeftijd, postadres of e-mailadres, locatie, of IP-adres (niet-uitputtende lijst);

– Over hun rechten met betrekking tot deze gegevens;

– Over de verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

– Over de ontvangers van deze persoonsgegevens;

– Over het cookiebeleid van de site.

Dit beleid vult de wettelijke kennisgevingen aan voor gebruikers op het volgende adres: info@boerenerf.beer


ARTIKEL 2: PRINCIPES BETREFFENDE DE VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


Conform artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 moeten persoonsgegevens:

– Op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze ten opzichte van de betrokken persoon worden

verwerkt;

– Verzameld worden voor welbepaalde, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden, en mogen niet verder

worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden;

– Toereikend, ter zake dienend en beperkt blijven tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze

worden verwerkt;

– Nauwkeurig zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt. Alle redelijke maatregelen moeten worden genomen

om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die onjuist zijn, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden

verwerkt, zonder vertraging worden gewist of gerectificeerd;

– Worden bewaard in een vorm die identificatie van de betrokkenen mogelijk maakt, niet langer dan nodig is

voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

– Worden verwerkt op een manier die een passende beveiliging van de verzamelde gegevens garandeert,

inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies,

vernietiging of beschadiging, met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen.

– Verwerking is slechts rechtmatig indien, en voor zover, ten minste een van de volgende voorwaarden van

toepassing is:


– De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor

een of meer specifieke doeleinden;

– De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of

voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;

– De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de

verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;

– De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een

andere natuurlijke persoon;

– De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak die is

opgedragen aan de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag

dat aan hem is verleend;

– De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de

verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de

fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder

wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.


ARTIKEL 3: VERZAMELDE EN VERWERKTE


PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE


Artikel 3.1: Verzamelde gegevens


De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van onze activiteit zijn als volgt:

– "Functionele" cookies en "niet-functionele" cookies.

De verzameling en verwerking van deze gegevens dienen de volgende doel(en):

– "Functionele" cookies zijn strikt noodzakelijk voor het leveren van een dienst die expliciet is aangevraagd

door de gebruiker. "Niet-functionele" cookies zullen daarentegen worden gebruikt voor marketing,

authenticatie, personalisatie en beveiliging van de site.

Het bedrijf kan bepaalde persoonsgegevens langer bewaren dan de hierboven aangekondigde deadlines om

te voldoen aan zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen.


ARTIKEL 4: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER BETREFFENDE DE VERZAMELING EN VERWERKING VAN GEGEVENS


Elke gebruiker die bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens kan de volgende rechten

uitoefenen, overeenkomstig Verordening 2016/679 en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wet 78-17

van 6 januari 1978):

– Recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens (respectievelijk vastgelegd in de artikelen 15,

16 en 17 van de AVG);

– Recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 van de AVG);

– Recht op beperking (artikel 18 van de AVG) en verzet tegen de verwerking van gegevens (artikel 21 van

de AVG);

– Recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op

geautomatiseerde verwerking;

– Recht om het lot van gegevens na overlijden te bepalen;

– Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG).


ARTIKEL 5: VOORWAARDEN VOOR HET WIJZIGEN VAN HET


PRIVACYBELEID


De redacteur van de site "URL van de site" behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen

om te voldoen aan de geldende wetgeving voor gebruikers van de site.

Eventuele wijzigingen hebben geen invloed op aankopen die voorafgaand aan de wijzigingen op de site zijn

gedaan, welke onderhevig blijven aan het geldende beleid op het moment van aankoop en zoals

geaccepteerd door de gebruiker bij de validatie van de aankoop.

Gebruikers worden uitgenodigd om dit beleid te raadplegen telkens wanneer zij onze diensten gebruiken,

zonder dat er formeel melding van hoeft te worden gemaakt.